Woordenschat

Woordenschat

Waarom is een goede woordenschat belangrijk? Woordenschat De grootte van de woordenschat van jouw kind of leerling heeft een grote invloed op de prestaties op school. Dit geldt met name voor het begrijpend lezen. Een kind kan een tekst pas goed begrijpen wanneer...
Hoe heet het ook alweer?!?

Hoe heet het ook alweer?!?

Hoe heet het ook alweer?!? Woordvinding Ken je dat gevoel dat een woord op het puntje van je tong ligt? Je komt er maar niet op, je graaft in je geheugen en je zucht en steunt. Je weet echt wat je wilt zeggen! Maar dat woord??? Kinderen die moeite hebben met taal of...